height=32 /></a>
<font size=2 color=文物欣赏
追加者:卡卡猫    追加时间:
阅读数:2930

切换到电脑端欣赏文物>>

分享到:0
点击图片,手势放大缩小移动图片


【文物名称】虎纹铜钺
【时代】
【藏品描述】:


1973年长沙征集
长34.3厘米,宽23厘米
 灰绿色,椭圆形銎,銎部两穿。銎背近援部饰一浮雕的虎纹,虎足与钺融为一体,虎身立于钺上,张口卷尾,銎顶、援正中饰变形兽纹,内为镂空的龙纹。此铜钺形制、纹饰为商代兵器所罕见,是研究商代兵器及湖南地区商时期青铜文化的重要资料。

 背景资料:

 钺是斧的一种,但比斧大。汉刘熙《释名释兵》:钺,豁也。所向莫敢当前,豁然破散也。
 春秋、战国时,钺出土较多,但已渐失其战器性质,而变为仪仗饰品及明堂礼乐舞蹈之用。

 銊为斧之由来,以时代论则为同时,以形式论亦正彷佛;书曰:王左杖为銊,注銊大斧也。按此可见斧銊本无甚巨大之分当,惟銊与斧,如完全相同,何不径名之曰大斧,而必名之为銊,此显见其相似而不能相混也。銊头较斧大三之一,桿端比斧多一矛头,长约一尺六寸,故銊桿长于斧桿者亦尺六七寸;斧桿末端无钻,故三十六法中无点逗各法也;銊则亦如枪桿,末端有三尖之钻,以备匆忙时作点格之用;至其余之搆造,则完全与斧相同,重量亦彷佛。斧之与銊,亦犹枪之与矛,箭之与弩,形式之不同者,仅毫厘问耳;至其功能,亦不甚判别,故能得三十六法之精髓者,銊斧可并用也。


【收藏地】湖南省博物馆
【博物馆网址】:


 

 • 时代: 商
  商凤鸟纹铜“戈”卣      

  兽面纹提梁卣[yǒu]

  商铜斝[jiǎ]      

  兽面乳钉纹铜方鼎      

  452件文物  分113 转到

 • 质地: 青铜器
       商凤鸟纹铜“戈”卣      兽面纹提梁卣[yǒu]      商铜斝[jiǎ]      西周夔龙纹铜鼎
  1703件文物  分426 转到
 • 品类: 兵器
  五年相邦吕不韦戈 青桐殳 阳陵虎符 铜剑
  194件文物  分49
  转到
 • 收藏地: 湖南省博物馆
  商凤鸟纹铜“戈”卣 兽面纹提梁卣[yǒu] 商铜斝[jiǎ] 西周夔龙纹铜鼎
  180件文物  分45
  转到