height=32 /></a>
<font size=2 color=文物欣赏
追加者:kakacat    追加时间:
阅读数:909

切换到电脑端欣赏文物>>

分享到:0
点击图片,手势放大缩小移动图片


【文物名称】虎提梁异兽形铜盉
【时代】西汉
【藏品描述】:

虎提梁异兽形铜盉 西汉(公元前206~公元8年)

通高27、口径10厘米


【收藏地】广东省博物馆
【博物馆网址】:


 

 • 时代: 西汉
  彩绘陶鼎      

  着衣歌俑      

  嵌红铜狩猎纹壶       

  堇鼎      

  452件文物  分113 转到

 • 质地: 青铜器
       商凤鸟纹铜“戈”卣      兽面纹提梁卣[yǒu]      商铜斝[jiǎ]      西周夔龙纹铜鼎
  1703件文物  分426 转到
 • 品类: 酒器
  商凤鸟纹铜“戈”卣 兽面纹提梁卣[yǒu] 商铜斝[jiǎ] “旅父甲”铜尊
  459件文物  分115
  转到